Inco Electrolytic Nickel strip

Nhà cung cấp: Vale INCO
Kích thước: 150 mm x 600 mm ( 6 in x 24 in)

Bài viết liên quan