Inco Electrolytic Nickel square

Nhà cung cấp: Vale INCO
Kích thước:
- 100 mm x 100 mm (4 in x 4 in)
- 25 mm x 25 mm (1 in x 1 in)

Bài viết liên quan