CÔNG TRÌNH QUỐC LỘ 13, THỦ ĐỨC

Cọc vuông 250: 35 tim x 35m

Tải ép: 70 tấn

Liên hệ: 0909 111 545 (Mr.Thành) 

 

Bài viết liên quan