Sản xuất cọc DUL

Ưu điểm chính của cọc bê tông dự ứng lực

  • Tiết kiệm vật liệu đầu vào như bê tông, cốt thép
  • Tiêu chuẩn quốc tế, sức chịu tải và độ bền cao, cường độ bê tông đạt từ 60 Mpa đến 80 Mpa
  • Rút ngắn thời gian sản xuất
  • Thuận lợi trong quá trình vận chuyển và thi công
  • Giảm 15 – 20% giá thành so với cọc BTCT thường có sức chịu tải tương đương

Bài viết liên quan